Manual de Educație Socială aprobat de Ministerul Educației

CLASA A V-A
Andreea Ciocâlteu • Robert Florea • Cristina Gunea • Mădălina Radu • Aurelia Stănculescu

 

     Din această toamnă, pe băncile elevilor!

     Editura Sigma are plăcerea de a anunța că manualul de Educație socială pentru clasa a V-a a fost declarat câștigător la Concursul de manuale școlare organizat de Ministerul Educației în 2022. Scris cu responsabilitate, prin raportarea la programa școlară și ținând seama de particularitățile de vârstă ale copiilor, manualul este un instrument util și atractiv atât pentru elevi, cât și pentru profesori, în demersul de formare și dezvoltare a gândirii critice, de reflectare la drepturile și responsabilitățile copiilor.

Pentru a facilita activitatea didactică, în fiecare școală care comandă manualul SIGMA, vom trimite gratuit pentru profesorul de Educație Socială:

  1. Planificarea calendaristică anuală.
  2. Ghidul de resurse metodologice pentru cadrele didactice.
  3. O hartă mentală ce poate fi folosită ca material suport pentru a facilita familiarizarea elevilor cu noua disciplină.

     DE CE MANUALUL NOSTRU? 

  • PREZENTARE. Noțiunile abstracte sunt abordate cu grijă, fiind prelucrate și oferite elevilor într-o construcție atractivă. 

  • ATENȚIE LA DETALII. Manualul este elaborat de o echipă de profesori cu o relevantă experiență didactică, buni cunoscători ai psihologiei copilului și ai pedagogiei moderne în același timp.

  • ORGANIZARE. Se remarcă primordial claritatea materialului, coerența activităților, secvențierea activităților de învățare în logica demersului euristic.

     Optați pentru bucuria elevilor de a înțelege atunci când învață!

  Manual digital Planificare calendaristică Ghid resurse metodologice