MANUAL DE MATEMATICĂ pentru clasa a V-a aprobat de Ministerul Educatiei

Clasa a V-a
Mihaela Singer • Cristian Voica • Consuela Voica


     Care este manualul cel mai bun pentru elevii mei? Are destule aplicații? Explicațiile sunt pe înțelesul elevilor? Atrage elevii către învățarea matematicii? Este ușor de folosit la clasă? Acestea și multe altele sunt întrebări pe care profesorii le pot pune și proba, atunci când se află în fața unei alegeri. IDEE (Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație) vă ajută să decideți: manualul de matematică pentru clasa a V-a propus de noi răspunde cel mai bine nevoilor de învățare ale elevilor. Pentru a vă convinge, vă rugam să accesați butonul de mai jos.

Autorii:

     Mihaela Singer
     Profesor universitar doctor abilitat la Universitatea din Hamburg - Germania, autor de manuale de matematică, resurse didactice, articole și lucrări de specialitate, expert internațional în educație, specialist în didactica matematicii, coordonator de lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I.

     Cristian Voica
     Conferențiar universitar doctor, autor de manuale și alte resurse didactice, titular al cursului de didactica matematicii la Universitatea din Bucuresti, coordonator de lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I.

     Consuela Voica
     Profesor gradul I, autor de manuale și alte resurse didactice, mentor și formator național pentru didactica matematicii, cu rezultate remarcabile în pregătirea elevilor de gimnaziu.

 

 

Vizualizează
manualul

Vizualizează manualul
digital

Culegere
(demo)

Comandă manualil
AICI